Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cheaty

 Jestlže chcete zadat cheat musíte zmáčknout ctrl + shift + c

Základní cheaty

Kaching       Přidá 1 000 simolenů
Motherlode       Přidá 50 000 somlenů
MoveObjects (on/off)

Může pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné

Aging (on/off) Zapne/vypne státnutí simů
 StretchSkeleton (číslo)   Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost,0.5 poloviční velikost)
intProp maxNumOfVisitingSims (číslo)   Počet Simů které si můžete pozvat na oslavu(Použíjte v náhledu na sousedství)
boolProp snapObjectsToGrid (true/false)   Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť
boolProp constrainFloorElevation (true/false) Zvedne/sníží zem i s pbjekty nebo stavbou
 
boolProp simShadowa (true/false)     Zapne/vypne stíny simů
intProp censorGridSize (0-8)   0-úplné udstranění cenzurních čtverečků,8-Normální cenzura ( !!! POZOR V NIGHT LIFE NEFUNKČNÍ !!!)
boolProp DisplayPatch (true/false)   True-uvidíte cezru kam jde váš Sim
faceBlendLimits (on/off)   Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost 
boolProp constrainFloorElevation (true/false)  Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
Autopatch (on/off)    Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem
      
Exit                  Zavře cheatovací řádek    

Cheaty pro sousedství   

deleteAllCharacters    Vymaže všechny postavy v sousedství
TerrainType (desert/temperate) Přepíná mezi pouští a normálním terénem
boolprop displayNeighborhoodProps
(true/false)
False= nezobrazí se doplňky v sousedství(kameny, věže) 
boolprop displayNeighborhoodRoads
(true/false)
False= nezobrazí silnice
boolprop displayNeighborhoodFlora
(true/false)
False= nezobrazí flóru(stromy,květiny)
boolprop displayNeighborhoodWater
(true/false)
False= nezobrazí vodu
boolprop displayLotImposters
(true/false)
False= nezobrazí stavby na pozemcích
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel
(true/false)
 False= nezobrazí mosty
boolprop carsCompact (true/false)  True= auta na silnicích jsou detajlnější
boolprop ShowLotPackageFilename (true/false)       Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků
boolprop nhoodWaterRelection (true/false)  Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství
boolProp carsOnRight (true/false) Auta jezdí vpravo nebo vlevo
terraintype (desert/concrete)
 Typ terénu
boolprop lotTerrainLighting
(true/false)
 False= pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší
nhdregiontype desert (desert/concrete) Typ terénu na konkrétním místě
   
Pozemkové cheaty

boolprop lotWater (true/false)
False= odstraní vodu na pozemcích
boolprop lotTerrainPaints (true/false) 
False= odstraní zemskou texturu na pozemcích
boolprop showFoorGrid (true/false)
Vypnutí čtvercové sítě v nakupovacím módu
 boolprop objectsShadows (true/false)
False= odstraní stíny u venkovních objektů
boolprop guob (true/false)  
False= odstraní stíny u vnitřních objektů  
boolprop renderSelectedSimLevel (true/false)
True= stěny nebudou vykousnuté pro vybraného sima
boolprop locktiles (true/false)
False= můžete umístit podlahu i na silnici
boolprop reflectionWithExtraViewer (true/false)
Zapne/vypne zrcadlení
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel
(true/false)
True= objekty se zobrazí pouze v úrovni kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno
boolprop renderSelectedSimLevel (true/false)
True= vidíte jen patro kde je vybraný Sim

Cheaty-Noční život
boolprop allObjectLightsOn (true/false) Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používaná.
familyfunds JMÉNO XXXX Přidělí rodině na úrovně sousedství peněžní částku
showHeadlines (on/off) (Pro všechny Simíky na pozemku) Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--
unlockCareerRewards (Pro vybrané simíky)Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives   (Pro všechny Simíky)Maximalizuje ukazatele motivace všech Simů, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay (on/off) (Pro všechny Simíky na pozemku)Spustí nebo zastaví pokles motivace
aspirationPoints hodnota   (Pro vybraného Simíka)Nastavá aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace
lockAspiration /on/off) (Pro všechny simíky na pozemku)Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel (0-5) (pro vybraného Simíka)Udělí vybranému Simovy velký počet aspiračních bodů
roofslopeangle (15-75) Úprava sklonu všech střech na pozemku.
agesimscheat on Aktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightigFile(název souboru) Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se pro vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.

 
Cheaty-Mazlíčci
boolprop ControlPets (on/off) Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel (true/false) Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging (true/false) Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags (true/false) V rozšířeném náhledu na pložky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly
boolprop PetsFreeWill(true/false) Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwings Odstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFences Odstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWalls Odstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects(Doors/Windows/Stairs) Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody 
DeleteAllWalls  Odstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle (15/75) Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku.
 
Cheaty-Ve světě podnikání
AddineighbortoFamilychetat (on/off) Umožňuje inetrakci, pomoci které můžete do rodiny příjmout neovladatelné Simy. 
Forcetwins (Pro vybranou těhotnou Simku)SImka porodí dvojčata
Plumbbobtoggle (on/off) Vypne/ zobrazí Diamantu nad hlavou Sima
Sethour (0-23) Změní čas ve hře
Ctrl + Alt  (Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.

 
Cheaty-Univerzita
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation
 
(true/false)  
Otočí objekty o 45 stupňů (pro otočení použijte šipky <a>) 
setHihhestAllowedLevel (číslo) Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecific ToolsDisabled (true/false)  Zapne stavební a nákupní mód na koleji

changelLotZoning  (residential/community/ greek/dorm/secretsociety)

  Změní typ na požadovaný druh pozemku
  residential-rezidenční   community- obecní   greek- řecký dům   dorm- kolej  secretsociety- tajný spolek

 

Cheaty-Život v bytě
boolProp aptSubLotSpecificToolsDisabled    false=Zpřístupní všechny stavební nástroje
changeLotClassification (low - middle - high) Změní klasifikaci objektu
changelotzoning (residential - community - apartmentbase)   Změní typ pozemku
 
    
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář